Nieuws

Kinderdagverblijf Skippy

Pedagogisch coach

Bij de Pippeloentjes kwam Saskia op bezoek in haar rol als pedagogisch coach. Bij SKK werken Mirjam en Saskia als pedagogisch coach. SKK vindt de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers op de groepen erg belangrijk. In deze ondersteuning vallen onder meer groepsbezoeken, (waar nodig) persoonlijke gesprekken met medewerkers, inhoudelijke overleggen en de begeleiding van pedagogisch medewerkers in het werken met kinderen die extra zorg behoeven. Ook thema’s als inrichting, ontwikkelingsstimulering en het optimaal werken met het kind volgsysteem zijn verwerkt in de cyclus van de pedagogisch coach. Op deze manier investeren wij voortdurend in de verbetering van de pedagogische kwaliteit.

Pedagogisch coach