Nieuws

Kinderdagverblijf Marijke

Peuter plus activiteiten

Elke dinsdag en donderdag worden er peuter+ activiteiten aangeboden bij Skippy en Marijke. De activiteiten begeleidster neemt de oudste peuters mee naar een aparte ruimte en er wordt o.a. gebruik gemaakt van voorschoolse methodes die aansluiten bij de actuele thema's van het kinderdagverblijf. Verder werkt zij wekelijks met kleine groepjes waarbij de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt

Deze weken is het thema herfst en wordt er geknutseld.
We hebben zelf propjes gemaakt .. dat zijn de stippen en groen papier op een wc rol geplakt .. dat is de steel; zoals de peuters het zelf noemden. We hebben ook een kaboutertje gekleurd. De peuters deden het heel goed en vonden het leuk om mee te doen.
Het was best een beetje moeilijk en super goed gelukt.

Peuter plus activiteiten